ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، هاشم اسکندری رییس فدراسیون بولینگ و بیلیارد در ملاقات با سیدرضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک و کیکاوس سعیدی سرپرست دبیرکلی کمیته، چوب اسنوکر عباس چکامه را به موزه ملی ورزش، المپیک و… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3