ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، رئیس کمیته المپیک سنگال به دنبال کمک چینی‌ها برای برگزاری بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۲ است. مامادو دیا در این خصوص به شینهوا گفت که سنگال ممکن است به کمک چینی‌ها برای برگزاری نخستین بازی‌های المپیک در آفریقا نیاز داشته باشد. این عضو… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3