ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، فدراسیون جهانی وزنه‌برداری شهر چانگ‌کینگ در چین را به عنوان میزبان مسابقات جهانی در سال ۲۰۲۲ معرفی کرد. این تصمیم در جریان نشست ۲ روزه هیات رئیسه فدراسیون جهانی وزنه‌برداری قبل از شروع مسابقات جهانی که از فردا شروع می‌شود، گرفته شد…. در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3