ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳،‌ «بهار بهرامی»  اظهار داشت: اکنون باشگاه‌ها بدلیل کرونا بسته هستد و باید از خود وزارتخانه برای باز شدن آن ابلاغیه‌ای برسد. با توجه به اینکه اردوی تیم ملی اینک برگزار نمی‌شود اما زنان ما در استان‌ها در حال تمرین هستند. امروز با… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3