ورزشکار 3
ورزشکار 3
رکورد اخراج سرمربی در لیگ برتر انگلیس شکست

به گزارش “ورزشکار ۳“، با اضافه شدن نام کارلوس کاروالیال و پل لمبرت به فهرست سرمربیان برکنار شده این فصل لیگ برتر انگلیس، رکورد سرمربیان اخراجی تاریخ این لیگ شکسته شد. جدایی کارلوس کاروالیال از سوانزی و برکناری پل لمبرت از سرمربیگری استوک سیتی تعداد مربیانی… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3