ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، سهمیه فوتبال امارات و همچنین عربستان سعودی در لیگ قهرمانان آسیا در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ کاهش محسوسی داشته است و از ۱+۳ به ۲+۲ کاهش پیدا کرده است. اما این در حالی است که سهمیه ایران و قطر افزایش پیدا کرده… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3