ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳،  ابوالملوکی نخستین مربی تاریخ  کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی نیز به شمار می رفت و بجز عرصه مربیگری، در امور مدیریتی، اجرایی و حتی داوری نیز از چهره‌های مطرح این رشته محسوب می‌ شد. در واقع می‌توان از ابوالملوکی به عنوان… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3