ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری،کمیته تیم‌های ملی فدراسیون دوچرخه سواری بخشنامه اردوی تیم ملی جوانان آقایان و پاراسایکلینگ را به شرح زیر صادر کرد. اردوی تدارکاتی نفرات منتخب تیم ملی جوانان آقایان و پاراسایکلینگ، به منظور حضور در… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3