ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، «سید محمد شروین اسبقیان» در این حکم که امروز در تارنمای فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان منتشر شد، خطاب به «حسین رضازاده» نوشت: نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند شما در ورزش قهرمانی، به موجب این حکم به سمت سرپرست انجمن… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3