ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، تقوی اکنون مدیر مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک است و امروز با حکم «سید رضا صالحی امیری» جایگزین «رضا قراخانلو» شد. هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در اسنفد ۹۶ رضا قراخانلو را به عنوان رییس آکادمی ملی المپیک برگزید. وی اکنون مشاور… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3