ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، آرین روبن در تابستان سال گذشته به همکاری چندین ساله با بایرن مونیخ خاتمه داد و همزمان کفش هایش را آویخت، او اعلام بازنشستگی کرد اما اوایل تابستان سال جاری تصمیم چند ماه قبل خود را تغییر داد. بازنشستگی را فراموش کرد… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3