ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، کارت ملی کشتی که بعنوان یک کارت هوشمند که در آن اطلاعات هویتی و سوابق ورزشکاری جامعه کشتی ثبت می شود، به عنوان کارت شناسایی کشتی گیران و جامعه کشتی در مسابقات محسوب می… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3