ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، در هفته‌های گذشته خبری مبنی بر واگذاری سالن شمشیربازی آزادی که  در حال حاضر در اختیار کشتی است، به فدراسیون جودو منتشر شد که این موضوع واکنش مسئولان، مربیان و شمشیربازان را در پی داشت و آنها معتقد بودند چرا باید سالن… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3