ورزشکار 3
ورزشکار 3
روزنامه پیروزی امروز چهارشنبه 5 اردیبهشت 97

به گزارش “ورزشکار ۳“، روزنامه ورزشی پیروزی چاپ امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۹۷، تیتر اصلی صفحه اول خود را به بازگشت حمیدرضا گرشاسبی از سوئیس و احتمال لغو محرومیت نقل و انتقالات پرسپولیس اختصاص داده، روزنامه پیروزی تیتر زده است: “خبری در راه است؟” تیتر روزنامه های… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3