ورزشکار 3
ورزشکار 3
روزنامه استقلال امروز یکشنبه 9 اردیبهشت 97

به گزارش “ورزشکار ۳“، روزنامه ورزشی استقلال جوان، چاپ امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۹۷، تیتر صفحه اول خود را به تفوت کلاس فوتبال استقلال با تمام تیم های ایران! اختصاص داده؛ روزنامه استقلال تیتر زده، “امپراطوری استقلال با ژنرال آلمانی در حال تکامل”. تیتر روزنامه های ورزشی… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3