ورزشکار 3
ورزشکار 3
روزنامه استقلال امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت 97

به گزارش “ورزشکار ۳“، روزنامه ورزشی استقلال جوان، چاپ امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷، تیتر صفحه اول خود را به پیروزی استقلال مقابل ذوب آهن و صعود آبی پوشان به جمع هشت تیم برتر آسیاختصاص داده؛ روزنامه استقلال تیتر زده، “بزرگتر از ذوب آهن بیاید!”. تیتر روزنامه… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3