ورزشکار 3
ورزشکار 3
جناح راست تیم ملی بدون وریا فلج است!
روزنامه استقلال امروز پنجشنبه 10 خرداد 97؛

به گزارش “ورزشکار ۳“، روزنامه ورزشی استقلال چاپ امروز پنجشنبه ۱۰ خرداد ۹۷، تیتر اصلی صفحه اول خود را به نگاه ویژه کیروش به فهرست استندبای تیم ملی فوتبال اختصاص داده؛ روزنامه استقلال تیتر زده: “جناح راست تیم ملی بدون وریا فلج است!” تیتر روزنامه های… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3