ورزشکار 3
ورزشکار 3
روزنامه استقلال امروز دوشنبه 10 اردیبهشت 97

به گزارش “ورزشکار ۳“، روزنامه ورزشی استقلال جوان، چاپ امروز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۷، تیتر صفحه اول خود را به ۴۸ سال شکوه و اقتدار باشگاه استقلال اختصاص داده؛ روزنامه استقلال تیتر زده، “ویترین افتخارات آسیایی استقلال دست نیافتنی است”. تیتر روزنامه های ورزشی همیشه یکی از… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3