ورزشکار 3
ورزشکار 3
ادامه صدور احکام توسط سعادتمند؛

به گزارش ورزشگار۳، به نقل از باشگاه استقلال، با حکم احمد سعادتمند، جواد خلعتبری به سمت مشاور باشگاه استقلال در امور سلامت روان و روانشناسی ورزش منصوب شد. جواد خلعتبری دارای مدرک دکترای تخصصی در حوزه روانشانسی است و سابقه عضویت در شورای آموزشی مجمع… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3