ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، مرتضی اصغری، با اشاره به برگزاری پویش جمعه‌های رزمی اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود و عدم امکان تمرینات و مسابقات،  برای حفظ آمادگی ورزشکاران و مربیان به دنبال برگزاری پویش جمعه های رزمی در فضای باز هستیم که همه هیات‌های… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3