ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، با شکایت جای کویتونگو به فیفا، این نهاد حکمی را علیه باشگاه ماشین سازی صادر کرده اما باشگاه تبریزی به رای صادر شده اعتراض کرده است. این مهاجم ۲۱ ساله اسکاتلندی در شکایت خود ادعا کرده که هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل وقت باشگاه ماشین سازی… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3