ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، افشین نوروزی عضو و  سخنگوی کمیسیون ورزشکاران اظهار داشت: در نشست کمیسیون ورزشکاران که با حضور طاهره طاهریان نایب رییس کمیته ملی المپیک و مسئول امور کمیسیون ها برگزار شد، صحبت های حمایت آمیز و… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3