ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، به نقل از سایت فدراسیون اسکواش، فانتاین رئیس فرانسوی الاصل فدراسیون جهانی اسکواش در پیامی اقدامات فدراسیون اسکواش ایران را قابل تقدیر و در شرایط حاضر ناباورانه خواند. وی در پیام خود خطاب به رییس فدراسیون ایران عنوان کرد: در این روزهای… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3