ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، نامزدهای دریافت عنوان برترین دوومیدانی کار مرد و زن در سال ۲۰۲۰ معرفی شدند که اسامی آنها به شرح زیر است: بخش مردان: ۱- دوناوان برازییر – آمریکا دارنده بهترین نتیجه سال ۸۰۰ متر داخل سالن جهان (و آمریکای شمالی ۱:۴۴.۲۲دقیقه) و… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3