ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، کنفدراسیون فوتبال آسیا که قصد دارد باشگاه‌ها را به سطح حرفه‌ای به معنای واقعی برساند شروط مشخصی را برای تمامی باشگاه‌های قاره آسیا تعیین کرده تا به آنها مجوز حرفه‌ای بدهد. شروطی مثل داشتن زمین تمرین اختصاصی، آکادمی تیم‌های پایه، ورزشگاه استاندارد… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3