ورزشکار 3
ورزشکار 3
رییس فدراسیون دوچرخه‌سواری:

به گزارش ورزشکار۳، «خسرو قمری»  اظهار داشت: دوست داشتیم تا در مسابقات قهرمانی جهان جاده در سوم مهر ماه شرکت کنیم اما شرایط سخت و زمان کمی برای دریافت ویزا داشتیم. فقط ۲ روز را برای انجام کارهای اداری در سفارت باید صرف می‌کردیم و… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3