ورزشکار 3
ورزشکار 3
مشاور دولت ژاپن:

به گزارش ورزشکار۳، به گفته یک مشاور دولت ژاپن، جهش و تغییر ویروس کرونا اگر به نسخه قوی تبدیل شود، ممکن است بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو را تهدید کند. کیوشی کوروکاوا که مشاور دولت ژاپن است در پاسخ به شیوع ویروس کرونا این هشدار را… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3