ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، دهه نخست آذر برای فوتبال ایران تلخی و شیرین‌های زیادی را به همراه دارد روزهایی که نسل‌های گذشته آن را با شیرینی حماسه سازی ملبورن به یاد دارند اما یک دهه بعد از آن اتفاق مبارک در فوتبال، تمامیت‌خواهی برخی از تفکرهای… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3