ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، به باور برخی، فوتبال پیچیده‌ترین ورزش جهان است. اما گزارشی که سایت ESPN منتشرکرد، چنین چیزی را نمی گوید. مطابق آنچه این رسانه معتبر منتشر کرد، ورزش‌های زیادی، پیچیده تر از فوتبال هستند. این رسانه براساس یک سری مهارت‌های تعریف شده از… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3