ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، به دنبال شیوع ویروس کرونا در جهان مدیران، کارمندان و بازیکنان ورزشی اقدام به کاهش دستمزدهای خود کردند، در برخی از این موارد کاهش دستمزدها به صورت داوطلبانه بوده است. پیش از این جان کوتز رئیس کمیته المپیک استرالیا دستمزد خود را به صورت… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3