ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، سایت باشگاه استقلال که حدود ۶ ماه در زمان مدیریت سعادتمند از دسترس خارج بود در اواخر مدیریت وی در دسترس عموم قرار گرفت اما ۳ روز است که دوباره از دسترس خارج شده است. ظاهرا سایت باشگاه استقلال به دلیل عدم… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3