ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورززشکار۳، «سیدمحمدشروین اسبقیان» که روز ۲۱ اسفندماه سال ۱۳۹۸ با رای مجمع به عنوان رییس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین انتخاب شد در حکمی «مسعود حمیدی ایروانی» را  به سمت سرپرست دبیری  این فدراسیون منصوب شد. حمیدی با حفظ سمت معاونت اداری و… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3