ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، به منظور ارائه خدمات پژوهشی برای تدوین برنامه راهبری توسعه کشتی، فدراسیون کشتی با دانشگاه صنعتی شریف تفاهم نامه ای را به امضاء رساند. بر اساس این تفاهم نامه که به امضاء علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و دکتر محمدرضا محمدی معاون… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3