ورزشکار 3
ورزشکار 3
داور بین‌المللی ایران؛

به گزارش ورزشکار۳، فغانی داور بین‌المللی فوتبال کشورمان، مدتی است که به کشور استرالیا مهاجرت کرده و در فوتبال آن کشور مشغول قضاوت است. این در شرایطی است که فغانی همچنان برای قضاوت در مسابقات مهم فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا جزو گزینه‌های اول و… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3