ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳،  «علی اکبر رضایی»  در رشته‌های پرش با اسب، درساژ، کورس، چوگان، استقامت تبحرکافی داشت ومدال‌های رنگارنگی را در این عرصه‌ها بدست آورد. وی عضو تیم ملی پرش با اسب بود و پس از کسب تجربه بسیار در این عرصه به عنوان سرمربی… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3