ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، ابوالقاسم شمس جامخانه،در خصوص عرضه سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در فرابورس اظهار داشت: پیرو جلسات مختلفی که در وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی برگزار شد و اجرای مصوبه ای که هیأت واگذاری ۱۸/۱/۹۹ تکلیف کرده بود، واگذاری این دو… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3