ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، سیاوش سپهوند  اظهار کرد: خوشبختانه با ثبت باشگاه دو و میدانی پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد شرایطی خوبی در این رشته به وجود آمده است. وی ادامه داد: پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد تنها باشگاه تخصصی دو و میدانی در کشور بوده، چون سایر… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3