ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است: ۵۷ کیلوگرم: رضا اطری- رحمان عموزان خلیلی- مهدی ویسی (مازندران) علیرضا سرلک (لرستان) علی قلی زادگان (تهران) ۶۱ کیلوگرم: مجید داستان (تهران) کیان محمودجانلو – عباس ابراهیم زاده (مازندران) ۶۵ کیلوگرم:… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3