ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، کمیته برگزاری بازیهای المپیک و پارالمپیک توکیو از حمل مشعل این بازی‌ها در تاریخ ۲۵ مارس (۵ فروردین ۱۴۰۰) خبرداد. قرار است مشعل از منطقه فوکوشیما که در سال ۲۰۱۱ به خاطر سونامی آسیب دیده بود، حمل شود. مشعل بازی‌های المپیک فروردین… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3