ورزشکار 3
ورزشکار 3
اقتدار مدیریتی؛

به گزارش ورزشکار۳، باشگاه پرسپولیس تهران در چند فصل اخیر هرچند که در بخش ورزشی و نتیجه‌گیری موفق عمل کرده اما در بخش مدیریت و پرداخت دستمزدها ناموفق بوده است. این روزها میزان بدهی و طلبکاران آن مشخص نیست. بخشی از این بدهی به مبلغ… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3