ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک توافق کرده اند برای شش ماه دیگر به المپیکی ها حقوق بدهند. این حقوق برای ورزشکارانی است که سهمیه گرفته اند و همچنین سرمربیان و مربیان تیم های المپیکی را شامل می شود. بر این اساس… در ادامه بخوانید

ادامه

به گزارش ورزشکار۳، علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی درباره پاکسازی دریاچه آزادی، اظهار داشت: بعد از سال ۱۳۵۳ برای نخستین بار است که کار پاکسازی دریاچه آزادی با کمک فدراسیون قایقرانی و نجات غریق انجام شد. البته کمک های این ۲ فدراسیون در زمان زلزله… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3