ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، “یوشیهیده سوگا” این اظهارات را در بخشی از سخنان خود در شروع سال جدید میلادی بیان کرد و ادامه داد: کابینه دولت متعهد است تا از جان و زندگی مردم حفاظت و حراست کند و تمام انرژی خود را بر پیشگیری از انتشار… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3