ورزشکار 3
ورزشکار 3
مدافع صنعت نفت ماندنی شد

به گزارش “ورزشکار ۳“، حسین ساکی  پس از مذاکره نهایی با علی عیسی‌زاده مدیرعامل صنعت نفت آبادان برای ماندن در جمع زردپوشان آبادانی قرارداد خود را امضا کرد.

ادامه
ورزشکار 3