ورزشکار 3
ورزشکار 3
فتحی: بزرگ‌ترین مربی بعد انقلاب، شفر است!

به گزارش “ورزشکار ۳“، گفته مى شود حساب باشگاه استقلال به دلیل شکایت یکى از طلبکاران مسدود شده است. یکى از مدیران استقلال دراین باره گفت: بار‌ها به خاطر شکایت طلب کاران حساب باشگاه مسدود شده، اما درحال حاضر پولی در خزانه موجود نیست. این موضوع… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3