ورزشکار 3
ورزشکار 3
ادامه دشمنی ماریوس ویزر علیه جودوی ایران

به گزارش ورزشکار۳، سرانجام پس از ماه‌ها بحث و بررسی، دادگاه حکمیت ورزش امروز (دوشنبه) رای خود را در قبال حکم تعلیق جودوی ایران از سوی فدراسیون جهانی اعلام کرد. هیات CAS تشخیص داد که ایران اساسنامه فدراسیون جهانی جودو را به شدت نقض کرده… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3