ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، وزیر ورزش و جوانان در حکمی جعفر سمیعی زفر قندی را به عنوان سرپرست اداره کل حراست منصوب کرد. در حکم مسعود سلطانی فر به سمیعی زفرقندی آمده است : نظر به تعهد،تخصص و تجربیات… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3