ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، ۱۰۰ روز تا آغاز بازی های المپیک توکیو باقی مانده است  و ژاپن  این اتفاق را جشن گرفت. کمیته برگزاری بازی ها  و دولت مترو پولین توکیو به این مناسبت، از حلقه های المپیک در کوه تاکائو که یکی از نقاط دیدینی… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3