ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، فرانسویان بعد از آنکه فصل ناتمام فوتبال خود را ادامه ندادند و آن را نیمه کاره رها کردند، دیگر برنامه های فوتبالی خود را نیز برگزار نمی کنند. از جمله مراسم جشن بهترین های فصل فوتبال این کشور به خاطر کرونا لغو… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3