ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار، هشتم مهرماه هر سال برابر ۳۰ سپتامبر «روز جهانی ناشنوایان» است. هدف از این نام‌گذاری، ارتقای فرهنگ ارتباط با ناشنوایان، دانسته‌هایی از زبان اشاره و آگاهی مردم و مسئولان از مشکلاتی است که این قشر با آن روبه رو هستند. بر همین… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3