ورزشکار 3
ورزشکار 3
بازیکن پیکان:

به گزارش ورزشکار۳، سعید واسعی ، با اشاره به شکست تیمش در برابر نساجی اظهار داشت: برای نساجی احترام زیادی قائل هستم اما هر کس این بازی را دیده باشد به این موضوع اذعان خواهد داشت که حق ما پیروزی در این دیدار بود. از… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3